ادعای حمایت ایران از پودموس رد شد

دادگاه عالی اسپانیا ادعای حمایت مالی ایران و ونزوئلا از حزب پودموس را رد کرد.
به گزارش پرس تی وی، نشریه اسپانیانی “پابلیکو» روز شنبه نوشت: “دادستانی کل دادگاه عالی، ضمن مردود خواندن این اتهامات، آن را بی اساس و غیر واقعی توصیف کرد.»
دادگاه منطقه ای این شهر ماه گذشته بررسی این شکایت را رد کرده بود.
پس از آن حزب پودموس شکایت خود را به دادگاه عالی به عنوان آخرین مرجع رسیدگی برد.
این حزب و پابلو ایگلسیاس، رهبر آن بارها از سوی حزب حاکم اسپانیا متهم به ارتباط با ایران و ونزوئلا شده اند.
پیش از این در ماه …