ادعای عجیب نماینده ای که رای نیاورد

این بود امنیت انتخابات؟
به گزارش ریسک نیوز، علی کائیدی نماینده پلدختر در مجلس نهم که برای حضور در مجلس دهم رای لازم را کسب نکرده بود، نطق امروزش را به رقابت های انتخاباتی اخیر اختصاص داد.
او گفت: خدارا شاکرم که در مجلس هشتم و نهم همواره در خط مرادم رهبر فرزانه انقلاب مصمم ماندم و دربرابر کانونهای قدرت و ثروت پایم سست و لغزان نشد. در زمانی که اصلاح طلب، اصولگرا و اصولگرا، اصلاح طلب شد و همه با هم معتدل می شوند من بر اصولم در پیروی از رهبری پای بند ماندم و برای چسبیدن به کرسی سبز مجلس به هر ترفندی …