ارائه گزارش روند اجرای برجام به مجلس

خبرگزاری آریا- آخرین اخبار از اجرای برجام در مسیر تعیین شده حکایت دارد. ارائه گزارش روند اجرای برجام به مجلس رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: گزارش روند اجرای برجام را فروردین به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه می دهیم. به گزارش سرویس سیاست خارجی خبرگزاری آریا، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه ایجاد دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران در آژانس بین المللی هسته ای خلاف برجام نیست، گفت: گزارش روند اجرای برجام را فروردین به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه می دهیم. سیدعباس …