ارزش سهام بازارهای بورس آسیا این هفته به بیشترین میزان ۵ ماه گذشته می رسد

چکیده: رویترز اعلام کرد: با تقویت قیمت نفت و انتشار آمارهای مثبت اقتصادی از سوی آمریکا ارزش سهام بازارهای بورس آسیا این هفته به بیشترین میزان ۵ ماه گذشته می رسد.