از انتخابات خبرگان تهران تا تولیت آستان قدس/ وقتی همه امور رنگ سیاسی می گیرد

روزنامه آرمان صبح امروز در خبری با پرداختن به درگذشت آیت الله واعظ طبسی، تحلیلی درباره جایگزین احتمالی ایشان در سمت تولیت آستان قدس ارائه کرد.اما نکته قابل توجه این است که این روزنامه وابسته به حزب کارگزاران و آقای هاشمی رفسنجانی در پایان مطلب خود اشاره ای به نتیجه انتخابات خبرگان رهبری در تهران کرده است.