از برجام 1 تا برجام 2

به گزارش نامه نیوز، سرانجام برجام 1 را این روزها در سخنان آقای علی اکبر صالحی و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بهتر می توان درک کرد.
سرانجام برجام 1 را این روزها در سخنان آقای علی اکبر صالحی و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بهتر می توان درک کرد. آقای صالحی در گفت وگو با وبگاه العربی الجدید با اشاره به اینکه ایران به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرده است از عدم اجرای تعهدات غربی به ویژه در رفع محدودیت های بانکی سخن به میان آورد و آقای لاریجانی نیز صریح تر از صالحی در دیدار با “لازار …