از برکناری خادم تا عیدی به استقلالی ها

تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های ورزشی چهارشنبه ۱۹ اسفند ۹۴ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است