از رفتن مردم در میانه های سخنرانی رئیس جمهور تا ادای دین روحانی به اصلاح طلبان

حاشیه های حضور روحانی در یزد: از رفتن مردم در میانه های سخنرانی رئیس جمهور تا ادای دین روحانی به اصلاح طلبان سفر دکتر روحانی و سخنرانی وی در یزد با حواشی جالبی همراه بوده است. سفر دکتر روحانی و سخنرانی وی در یزد با حواشی جالبی همراه بوده است.