از رفتن مردم در میانه های سخنرانی رئیس جمهور تا ادای دین روحانی به اصلاح طلبان + تصاویر

حاشیه های حضور روحانی در یزد: از رفتن مردم در میانه های سخنرانی رئیس جمهور تا ادای دین روحانی به اصلاح طلبان + تصاویر سفر دکتر روحانی به یزد و سخنرانی وی در تکیه امیرچخماق یزد با حواشی جالبی همراه بوده است. سفر دکتر روحانی به یزد و سخنرانی وی در تکیه امیرچخماق یزد با حواشی جالبی همراه بوده است.