از منتظری تا جعفری دولت آبادی ; چه کسی دادستان کل کشور می شود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گمانه زنی هایی هم از سوی قضات و کارکنان حوزه حقوقی و قضایی شکل گرفته که چه کسی دادستان جدید کشور می شود؟