از پیکان جوانان تا مدرسه پیرمردها!/ پرونده: قهرمان لیگ از این آمار بیرون می‌آید!؟

بین مسن‌ترین و جوان‌ترین بازیکنانی که در ترکیب یازده‌نفره تیم‌ها در هفته اول حضور داشتند، هجده سال و پنج ماه فاصله وجود دارد.