اساس فدراسیون فوتبال بر مبنای قانون است یا …؟/ قانون گریزها!

فدراسیون فوتبال در ۸ سال اخیر درگیر اتفاقاتی بوده که می توان در آنها به وضوح عدم رعایت قانون را دید.
این مطلب یک مرور کلی است بر اتفاقات چند وقت اخیر، یک مرور کلی که نشان می دهد قانون گریزی تا چه اندازه در فدراسیون فوتبال نهادینه شده است.
بحث داغ اساسنامه فدراسیون فوتبال آنقدر وارد فاز جدی شده که حتی کار به افشاگری کمیته ملی المپیک، دبیر هیئت دولت و… کشیده شد. جدا از بحث هایی که پیش از این در خصوص اصلاح “بو دار» اساسنامه فدراسیون فوتبال صورت گرفت و پیش از مجمع ۲۳ دی ماه ۹۴ تغییراتی عجیب در اساسنامه …