اسامی واجدین شرایط دریافت تلویزیون سیاه و سفید در تهران/1363 (عکس)

منبع: پارسینه