استاندار: تخریب بزرگان استان دور از انتظار بود

اخبار

■ مگر آیت ا… محمدی کم به استان خدمت کرده است؟
برپایی نشست شورای فرهنگ عمومی استان با طعم تقدیر و گلایه و انتقاد؛ استاندار همدان در این نشست هم از حضور مردم در انتخابات تشکر کرد و هم از برخی اقدامات و سخنان در زمان تبلیغات گلایه . یک هفته پس از برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه محمدناصر نیکبخت در اظهاراتی هفتم اسفندماه را روزی تاریخی در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور عنوان کرد و مشارکت مردم را به همراه شور و نشاط در انتخابات ارزشمند خواند.
وی با بیان اینکه هیچ گزارشی در مورد تخلف از …