استاندار مرکزی: رونق اقتصادی با سخنرانی محقق نمی شود

استاندار مرکزی گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اخذ هرگونه سپرده قرض الحسنه جهت پرداخت تسهیلات بخصوص به بخش صنعت و مولد استان ممنوع است.