استیو وازنیک از مجادله اپل و FBI می گوید

پس از ایستادگی اپل در برابر FBI، استیو وازنیک، یکی از بنیان گذاران شرکت اپل گفت که اگر جابز زنده بود، از تیم کوک و ایستادگی اش در برابر خواسته اشتباه مقامات دولتی حمایت می کرد.
وازنیاک امروز در برابر دوربین یکی از برنامه های تلویزیونی قرار گرفت و عنوان نمود که در این رویارویی حقوقی، به شکل کامل طرف اپل را می گیرد.
وی ابتدا توضیح داد که اگر اپل به دولت آمریکا آنچه می خواهد را بدهد، سایر کشورها نیز از این شرکت درخواست خواهند کرد تا امکان رمزگشایی از آیفون را برای آنها نیز فراهم کند.
همانگونه که پی …