اسپرم های دانشمند پرور، ۲۵ میلیون تومان!

مازندمجلس: “اگر می خوای خوشتیپ ، چشم روشن و سالم باشه تا صد میلیون تومان باید هزینه کنی» این حرف را مسئول پذیرش یکی از مراکز ناباروری معروف در یک محله بالاشهر می زند. البته مهم ترین فعالیت این مرکز، اهدای اسپرم است نه دیگر خدمات ناباروری!