اسکات کلی فضانورد ناسا با هلولنز به جنگ با بیگانان رفته است

اسکات کلی، فضانورد ناسا که پس از یک ماموریت ۳۴۰ روزه به زمین بازگشته نظر یه های جالبی درباره هدست واقعیت هلولنز مایکروسافت بیان کرده است. وی در طول مدت ماموریتش از این هدست برای بازی هایی ویدیوی فضایی استفاده کرده و توانسته تفریح خوبی را برای خود فراهم کند. با زومیت همراه بمانید.