اسکناس و مسکوک دست اشخاص 13 درصد کاهش یافت

پول و مسکوک در دست اشخاص به 30 هزار و 640 میلیارد تومان رسید. این عدد مربوط به شهریور سال جاری و آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی …