اشتغال، توسعه اقتصاد دریا محور از دغدغه های استان است

منتخب مردم بندرعباس ، قشم ،ابوموسی ، خمیر و حاجی آباد در مجلس دهم اشتغال، توسعه اقتصاد دریا محور و محیط زیست را دغدغه های اصلی استان هرمزگان عنوان کرد.