اصلاح طلبان و لزوم حفظ اعتماد عمومی

به گزارش نامه نیوز، مردم و اصلاح طلبان پیمان اخوت نبسته اند که اصولگرایان را از صحنه سیاسی کنار بگذارند. مسلما بخشی از علت شکست جریان اصولگرا به ویژه تندروها در انتخابات هفتم اسفند، نوع رفتار و بی تفاوتی آنها به مطالبات مردم بود؛ بزرگترین مشکل و دغدغه مردم در حال حاضر مشکلات اقتصادی، مسائل مدیریتی و کارآمدی سیستم دولتی است. اگر دکتر روحانی و کابینه ایشان نتواند به شکل کارآمدی با حل مشکلات جامعه از طریق جذب سرمایه گذاری، توسعه روابط سیاسی و بین المللی و به کارگیری مدیران توانا و اثرگذار دغدغه های موجود …