اصلاح قانون کار حرکت اول مجلس دهم

نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اصلاح قانون کار را اولین حرکت مجلس دهم دانست و بر لزوم توجه نمایندگان مجلس به مطالبات کارگران تاکید کرد.
به گزارش تحلیل ایران ، “ابوالفضل فتح اللهی” در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع اصلاح قانون کار در برنامه های چهارم و پنجم مورد تاکید قرار گرفته و باید به شکل سه جانبه گرایی اصلاح شود اما متاسفانه تا این لحظه خروجی قابل قبولی در بحث اصلاح قانون کار دیده نشده است.
وی ادامه داد: در گام بعدی رویکرد مجلس دهم باید اصلاح قانون تامین اجتماعی باشد …