اظهارات اسکویی درباره ی حضورش در آمریکا

مستندهای “رویاهای دم صبح» و “آخرین روزهای زمستان» مهرداد اسکویی در جشنواره ی “ترو اند» فالس (True & false) آمریکا به نمایش درآمد.