اظهار نظری که برای رحمتی دردسر شد!/چرا کاپیتان استقلال به طارمی باخت؟

مهدی طارمی توسط مخاطبان برنامه 90 مرد سال فوتبال ایران شد.
به گزارش تابناک ورزشی،برنامه 90 شب گذشته روی آنتن رفت و به اتفاقات فوتبالی هفته اخیر کشورمان پرداخت.
سوال پیامکی این برنامه به انتخاب مرد سال فوتبال ایران اختصاص داشت و مخاطبان برنامه 4 گزینه 1- علیرضا جهانبخش، 2- احساسن حاج صفی، 3- مهدی رحمتی، 4- مهدی طارمی را پیش رو داشتند.
در نهایت با انتخاب مخاطبان این برنامه طارمی با حدود 51 در صد، و مهدی رحمتی با 35 درصد نفرات اول و دوم شدند.
رحمتی پیش از این با حضور در برنامه 90 عنوان کرده بود که …