اعتراض فردوسی پور به سرخابی ها به خاطر ساندویچ و فندک!

مجری 90 گویا با حضور رایگان هواداران در ورزشگاه موافق است ولی با بعضی اتفاقات نه.
استقلالی ها می گویند عادل فردوسی پور وقتی بازی ها برای پرسپولیس رایگان شد، از این تصمیم استقبال کرد ولی وقتی بازی های استقلال مجانی شد، اعتراض کرد. عادل فردوسی پور مجری 90 ولی امشب به رایگان شدن بازی ها اعتراضی نکرد اما به ماجرای ساندویچ دادن پرسپولیسی ها به هواداران و همینطور فندک دادن استقلالی به هواداران شان اعتراض کرد. فردوسی پور در این باره گفت: “بابا در ورزشگاه ساندویچ می دهند و فلان را می دهند، اصلا خوب نیست. یعن …