اعتراض کسبه خیابان جمهوری و ولی عصر (عج) به سد معبر بساط گستران

ایرانا :ساعتی پیش کسبه خیابان جمهوری و ولی عصر(عج) با تجمع در خیابان جمهوری به سد معبر دستفروشان و بساط گستران اعتراض کردند.