اعتراف سعودی ها به شکست در یمن

اسلام تایمز: مقام های ارشد عربستان سعودی به افزایش هزینه های نظامی و امنیتی این رژیم به دلیل جنگ یمن اعتراف کردند.