اعتراف عربستان به جایگاه حزب الله؛ ۳ ابزار توطئه آل سعود علیه امت اسلام

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرده است عربستان با به کار بردن واژه تروریسم در توصیف حزب الله عملاً در صف اسرائیل قرار گرفته و این مسئله ثابت می کند که سعودی ها نقش محوری را برای از بین بردن روح مقاومت در امت اسلام ایفا می کنند.