اعتراف عربستان به جایگاه حزب الله

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرده است عربستان با به کار بردن واژه تروریسم در توصیف حزب الله عملاً در صف اسرائیل قرار گرفته و این مسئله ثابت می کند که سعودی ها نقش محوری را برای از بین بردن روح مقاومت در امت اسلام ایفا می کنند.
به گزارش تحلیل ایران ، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرده است عربستان با به کار بردن واژه تروریسم در توصیف حزب الله عملاً در صف اسرائیل قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: از نظر اسرائیل، مقاومت، تروریستی است، اما از نظر اصحاب حق، صاحبان …