اعتصاب تعطیل!/ 13 میلیارد به خزانه پرسپولیس وارد شد

به گزارش ایسکانیوز، با توجه به اعتصاب چندی پیش بازیکنان پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مبالغ قراردادشان، این باشگاه اعلام کرد تا پیش از عید، بخش عمده ای از مبلغ قرارداد این بازیکنان را پرداخت کرد.
در این رابطه گفته می شود اسپانسر پرسپولیس که با کمک هواداران به ایجاد بستر اقتصادی مشغول است، موفق شده است 13 میلیارد تومان تهیه و به خزانه پرسپولیس واریز کند. این مبلغ به زودی بعد از پایان مراحل اداری وارد خزانه پرسپولیس خواهد شد تا صرف امور مربوطه و همچنین پرداختی های باشگاه شود.
604/602