اعزام 20 نفر از جانبازان شیمیایی برای درمان به همدان

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تویسرکان با اشاره به تهیه لوازم شیمی درمانی برای 45 نفر از خانواده های شهدا به مبلغ 206 میلیون ریال گفت: امسال اعزام 20 نفر از جانبازان شیمیایی برای درمان به همدان را داشتیم.
“محمد داوری” در جمع خبرنگاران، به بیان گزارش عملکرد یک ساله بنیاد شهید پرداخت و اظهار کرد: هزینه مبلغ 150 میلیون ریال به منظور تعمیر و بازسازی ساختمان بنیاد، انجام 600 مورد مکاتبه برای برطرف شدن مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران، 15 مورد انتقال پرونده شهدا و ایثارگران به نقاط دیگر استان …