افتتاح دو ساختمان دوستدار محیط زیست

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: دو ساختمان دوستدار محیط زیست در منطقه 4 و 22 واقع شدند .