افتتاح 60 پروژه زیباسازی در شهر اصفهان/ هزینه کردن برای زیبایی شهر سرمایه ای برای نشاط شهر است

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه هزینه کردن برای زیبایی شهر سرمایه ای برای نشاط شهر است، گفت: 60 پروژه زیباسازی با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان افتتاح می شود.