افراد مشهور سینمای ایران فاسد نیستند

در چند روز اخیر بحث عمل غیراخلاقی یکی از کارگردانان سینما و شکایت دختر جوانی که در این بین مورد تعرض واقع شده بود دوباره بحث فساد اخلاقی در سینما را باز کرده است. اما آیا برخی نشانه ها از وجود فساد اخلاقی در سینما را می توان به همه اهالی سینما تعمیم داد؟ کاری که گویا برخی رسانه ها و جریان های فرهنگی و سیاسی علاقه مند به انجام آن هستند. فرزاد موتمن در آخرین گفت و گویش در این زمنیه صحبت های جالبی مطرح کرده است.