افزایش قیمت آب نداریم / حذف جریمه مشترکان پرمصرف

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گفت: جریمه ها برای مشترکان پرمصرف حذف خواهد شد و نحوه برخورد به صورت اصلاح الگوی مصرف آب مطرح است که در سال ۹۵ نهایی خواهد شد.

به گزارش تحلیل ایران ، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست خبری امروز صبح گفت: استقرار جمعیت در کشور بر اساس الگوی فراوانی یا فقدان آب نیست این درحالی است که نقاط جمعیتی بزرگ از نظر تأمین منابع آب دچار مشکل هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: اقتصاد آب یکی از اولویت های سازمان آب و فاضلاب است چراکه آب هم به …