افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

هر بشکه سبد نفت اوپک در بازارهای جهانی به قیمت 31.61 دلار مورد خرید و فروش قرار گرفت.

به گزارش تحلیل ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران ،بهای نفت برنت سبک دریای شمال در بورس لندن به 38.72دلار در هر بشکه رسید.
همچنین بهای نفت خام سبک آمریکا WTI به قیمت 35.92 دلار رسید.
سبد نفت اوپک به قیمت 31.61 دلار در بازار مورد خرید و فروش قرار گرفت.