افزایش ناعادلانه قیمت برق برای مشترکین کم مصرف

در سال ۹۳ برای جبران کسری منابع وزارت نیرو، ساده ترین راهبرد ممکن یعنی افزایش عمومی قیمت برق مورد استفاده قرار گرفت. از اینرو کاهش مصرف برق و حذف یارانه پنهان آن در کشور به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مغفول ماند.
به گزارش تحلیل ایران ، یکی از مهم ترین اقدام هایی که در دنیا برای احیای حوزه انرژی و اصلاح الگوی مصرف آن مورد استفاده قرار گرفته است، روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی است. بر اساس این راهبرد، قیمت انرژی برای مشترکینی که در حد الگو مصرف میکنند، افزایش …