افزایش نود درصدی تماشاگران مس رفسنجان در لیگ 22

مسئولان باشگاه مس رفسنجان ظرفیت حضور تماشاگران‌ در ورزشگاه خانگی خود را نود درصد افزایش دادند.