افزایش ۶۵ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۶۵ واحد افزایش یافت. دولت های مرکزی و محلی ۱۳۹ کشور جهان از جمله ایران می توانند حداکثر تا سال ۲۰۵۰ میلادی سهم سوخت های فسیلی را در مصارف شهری به صفر برسانند و از سه نوع …