افشاگری همسر سابق «سلمان رشدی»!!+عکس

یکی از همسران سابق نویسنده کتاب موهن “آیات شیطانی» پس از جدایی از وی، با انتشار کتابی اقدام به افشاگری درباره “سلمان رشدی» کرده است.