اقتصاد جهان در حال فروپاشی است / چاپ پول تولید ثروت نیست

به گزارش خبرگزاری تحلیل ایران از زنجان، حسن عباسی دوشنبه شب در اختتامیه سومین جشنواره افسران جنگ نرم در دانشگاه زنجان با بیان اینکه قدرت نرم هر کشوری یک حوزه جدا از دیگر حوزه های کشور است، اظهار کرد: سرمایه قدرت نرم هر کشوری بیشتر از قدرت سخت آن که نیروهای نظامی و بخش های دیگر است مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه ابعاد ساختار اقتصادی یکی از مهم ترین و کلیدی ترین ابعاد قدرت در یک کشور است، اضافه کرد: قدرت کشورها امروزه دیگر در قدرت سخت و یا بخش های صنعتی و فرهنگی به حساب نمی آید و قدرت نرم …