اقتصاد مقاومتی به گفتمانی همگانی در جامعه تبدیل شود

خبرگزاری رسا ـ مدیر حوزه علمیه برادران بندرعباس با اشاره به اهمیت سیاست های اقصاد مقاومتی، بر تبدیل این نوع از اقتصاد به گفتمان همگانی تأکید کرد.