اقدام جدید آل سعود با کارت سعد حریری

| صلاح الدین هرسنی |
مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل عربستان سعودی در وقت حاضر بعد از آن همه ایجاد تنش با ایران،یمن و سوریه هم اینک فاز جدیدی از رویارویی را علیه لبنان آغاز کرده است.این رویارویی جدید در جغرافیای پر تنش خاورمیانه، با شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس علیه لبنان به اجرا در آمده است.
شواهد موجود حکایت از آن دارند که در این رویارویی
جدید مقامات ریاض خواهان آنند که به طور همزمان همه منابع خود را برای زدن رهبر حزب الله از یک طرف و تحت فشار قرار دادن دولت و ملت لبنان از طرف دیگر به کار …