امروز ربیعی تشویق شد چه حالی داشتید؟

دی اسپورت:مروز در هفته بیست و نهم لیگ دسته اول تیم فوتبال شهرداری اردبیل در زمین خود مغلوب ماشین سازی تبریز شد و به قعر جدول رفت.