امضاء تفاهم نامه احداث مرکز جامع فوق تخصصی سرطان یزد

همزمان با سفر رئیس جمهور به یزد، تفاهم نامه احداث مرکز جامع فوق تخصصی سرطان یزد امضاء می شود. این مرکز تحقیقاتی، پژوهشی و درمانی با همکاری متقابل سازمان تأمین اجتماعی و یکی از بزرگترین شرکت های بیمارستان سازی کشور کره جنوبی و از طریق فاینانس ساخته می شود.