امضای اولین تفاهم نامه انرژی ایران- کره جنوبی

تفاهم نامه مشترک میان موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران و موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی با هدف توسعه همکاری های مشترک در زمینه نفت، گاز و انرژی امضا شد.
به گزارش تحلیل ایران ، تفاهم نامه همکاری میان موسسه مطالعات بین المللی انرژی و موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی (KEEI) امروز میان “سید حسین ایرانمنش» رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی و “یوهون پارک» رئیس موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی امضا شد.
هدف از امضای این تفاهم نامه مشترک انرژی میان دو موسسه ایرانی و کره جنوبی انجام پروژه های مشترک، …