انتخابات اخیر آخرین میخ بر تابوت ادعای تقلب بود

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه هر رای مردم برگی از دفتر اقتدار و عزت ایران اسلامی شد و انتخابات اخیر آخرین میخ بر تابوت ادعای تقلب بود، گفت: هر نماینده ای از هر جناح و گروهی که در این انتخابات رای آورده نماینده ملت است.