انتصاب حجت الاسلام رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی جدی شد

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در رابطه با اینکه آقای رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی تعیین شوند، صحبت جدی شده است.