انتقادات عضو شورای شهر از فعالیت های سیاسی شهرداری مشهد

یک عضو شورای اسلامی شهر مشهد در انتقاد به سخنان سیاسی شهردار مشهد و برخی اعضای شورا گفت: جناحی رفتار کردن شورای شهر و شهرداری، منافع مشهد را به خطر می اندازد.