انتقاد رئیس شورای شهر سنندج از کم‌کاری ادارات/ شهروندی که بعد از 10 سال پیگیری کار اداری به نتیجه نرسیده است

رئیس شورای شهر سنندج گفت: برخی از شهروندان 10 سال موردی را پیگیری کرده اما همچنان به نتیجه‌‌ای نرسیده است.